Zverejnili rebríček najlepších nemocníc Slovenska: Pozrite sa, ako skončila tá vaša! | Topky.sk

Streda, 16. október 2019. Meniny má Vladimíra, zajtra Hedviga.

Zverejnili rebríček najlepších nemocníc Slovenska: Pozrite sa, ako skončila tá vaša!

Nástroje k článkuZDROJ: vrr, TMZ
FOTO: SITA, Nemocnice.ineko.sk

Nahlásiť chybu

Tagy

02.11.2016 19:13

BRATISLAVA - Slovensko dnes spoznalo rebríček najlepších nemocníc za rok 2016. Hodnotil ich inštitút INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2012-2015. Kam je radosť chodiť a ktorým nemocniciach sa radšej vyhýbať?


Najlepšie štátne nemocnice

Ocenenie Nemocnica roka 2016 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala Fakultná (FN) nemocnica Nitra, čím si o jedno miesto vylepšila svoje postavenie spred roka. Na druhé miesto sa dostal skokan roka v tejto kategórii – Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Tesne za ňou sa v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti umiestnila minulý rok víťazná Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP Ružomberok – FN. Výrazne nadpriemerný počet bodov získala ešte aj Univerzitná nemocnica (UN) Martin.

Štátne univerzitné a fakultné nemocnice
Zverejnili rebríček najlepších nemocníc

Nitra

Doménou FN v Nitre sú najmä suverénne najlepšie hospodárske čísla spomedzi štátnych univerzitných a fakultných nemocníc. V tejto skupine zariadení uhrádza nitrianska nemocnica ako jediná svoje faktúry načas. Môže sa tiež pochváliť nízkou reoperovanosťou pacientov (t.j. nízkou nutnosťou opakovať operácie) a úmrtnosťou na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Víťazná nemocnica nemá príliš dobré čísla pri úmrtnosti na akútnu mozgovo-cievnu príhodu a jej výraznou slabinou je predovšetkým relatívne nízka otvorenosť voči verejnosti. V tohtoročnom indexe transparentnosti, ktorý zostavila na základe 19 subindikátorov Transparency International Slovensko (TIS), získala FN Nitra vo svojej kategórii spolu s UNLP Košice najmenší počet bodov.

Banská Bystrica

Naopak, jednoznačným lídrom v transparentnosti štátnych nemocníc sa stala FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá od roku 2015 realizuje projekt Otvorená nemocnica, čo jej tiež zaiste pomohlo k posunu na druhú priečku v celkovom rebríčku hodnotenia štátnych nemocníc. Banskobystrická nemocnica sa hrdí najnižším relatívnym počtom úmrtí na akútnu mozgovo-cievnu príhodu vo svojej kategórii. Zlepšiť by sa mala v platobnej disciplíne – vykazuje veľmi vysoký dlh po lehote splatnosti.

Ružomberok

ÚVN v Ružomberku dominovala vo svojej kategórii v najnižšom relatívnom počte sťažností od pacientov a pri ukazovateli úmrtnosť po operáciách. Nízke (t.j. dobré) čísla má aj pri úmrtnosti po mozgových príhodách. Na druhej strane, vojenská nemocnica vykazuje v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc najvyššiu úmrtnosť na JIS.

Martin

Premiantom v spokojnosti pacientov spomedzi štátnych nemocníc je UN v Martine. Navyše za celé sledované štvorročné obdobie nedostala ani jednu pokutu od Úradu pre dohľad (ÚDZS) za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Martinská univerzitka však príliš neboduje pri indikátoroch kvality, ale to môže súvisieť s relatívne náročnejšími diagnózami a zdravotným stavom pacientov, ktoré rieši. Keďže však ešte nedisponujeme relevantnými dátami z DRG-systému, ktoré by zohľadňovali rozdiely v tom, akí pacienti do nemocníc prichádzajú, zostáva toto vysvetlenie zatiaľ len v rovine domnienok.

Žilina

Najmä bodové minimá pri ukazovateľoch celková spokojnosť pacientov, reoperovanosť, rehospitalizovanosť do 30 dní, úmrtnosť na mozgovo-cievnu príhodu a čiastočne aj pri úmrtnosti po preklade z JIS zapríčinili, že na konci rebríčka v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc sa umiestnila FNsP Žilina.

TOP nemocnice Slovenska

V kategórii všeobecných nemocníc sa laureátom ocenenia Nemocnica roka 2016 stala opätovne po roku Ľubovnianska nemocnica, n.o. Druhé miesto obhájila Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica a z minuloročného umiestnenia v top 10 sa na tretiu pozíciu dostala štátna Nemocnica Poprad, a.s.

Všeobecné nemocnice
Zverejnili rebríček najlepších nemocníc
Zverejnili rebríček najlepších nemocníc

Stará Lubovňa

Nemocnica zo Starej Ľubovne dosiahla vo všetkých štyroch hodnotených kategóriách ukazovateľov vysoko nadpriemerné skóre, čo sa nepodarilo žiadnej zo všeobecných nemocníc. Ľubovnianska nemocnica má veľmi spokojných pacientov, ktorí takmer nepodávajú sťažnosti a je najtransparentnejšou nemocnicou vo svojej kategórii. Má nízku rehospitalizovanosť pacientov, ako aj nízke úmrtnosti po operačných výkonoch a na oddelení po preložení z JIS. Slabšou stránkou víťaznej nemocnice je relatívne vysoká úmrtnosť na JIS.

Košice - Šaca

Nemocnica v Košiciach-Šaci po roku obhájila svoju jednoznačnú líderskú pozíciu v celkovej spokojnosti pacientov a pri ukazovateli úmrtnosti na akútnu mozgovo-cievnu príhodu. Spomedzi všeobecných nemocníc má v aktuálnom rebríčku najnižšie čísla aj pri úmrtiach na JIS. Na druhej strane má suverénne najčastejšiu rehospitalizovanosť pacientov do 30 dní, čo však môže súvisieť s cielenou politikou nemocnice v oblasti manažovania pacienta, pričom sa tu nedá ale vylúčiť ani taktický postup v súvislosti s platbami poisťovní za ukončenú hospitalizáciu. Akcionári a manažment by sa mali pousilovať zvýšiť transparentnosť nemocnice, nakoľko v tomto ukazovateli sa šačianska nemocnica umiestňuje medzi poslednými.

Poprad

Nemocnica Poprad exceluje v schopnosti uhrádzať všetky svoje záväzky načas a dokáže i veľmi dobre generovať vlastné zdroje. Jej index transparentnosti je druhý najvyšší spomedzi všeobecných nemocníc. Nedostáva príliš často a príliš vysoké pokuty od ÚDZS za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Pri ukazovateli úmrtnosť na JIS patrí medzi štvrtinu najúspešnejších “všeobeciek”, avšak pri úmrtnosti na lôžkovom oddelení po preklade z JIS sú jej bodové zisky už významne podpriemerné.

Najhoršie nemocnice

Na opačnej strane rebríčka sa ocitli zhodou okolností štyri nemocnice, z ktorých každá získala v jednej zo štyroch hlavných sledovaných oblastí najnižšie bodové hodnotenie v porovnaní s ostatnými všeobecnými nemocnicami – NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach pri kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti, NsP Sv. Lukáša Galanta pri spokojnosti pacientov, NsP Považská Bystrica pri hospodárskych ukazovateľoch a Kysucká NsP Čadca pri parametroch transparentnosti.

Pri nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TNSK) (t.j. Považská Bystrica a Bojnice) ukazujú hospodárske ukazovatele neutešený obraz ich veľmi zlého finančného zdravia. Tieto dve zariadenia spolu s ďalšou nemocnicou TNSK – NsP Myjava – predstavujú tri všeobecné nemocnice s najvyšším dlhom po lehote splatnosti, rádovo v desiatkach miliónov eur. Bojnická nemocnica dosiahla najmenší počet bodov spomedzi hodnotených všeobecných nemocníc aj pri ukazovateli úmrtnosti na oddelení po preklade z JIS a blízko bodovému minimu bola aj pri indikátoroch reoperovanosti a úmrtnosti po operačných výkonoch.

Najhoršia nemocnica je v Galante, prevzala ju Penta

Najviac nespokojných pacientov bolo hospitalizovaných v galantskej nemocnici, ktorá má v kategórii všeobecných nemocníc aj najvyššiu sumu pokút od ÚDZS v pomere k počtu pacientov. Treba dodať, že prevažná časť údajov za sledované ukazovatele sú ovplyvnené ešte obdobím spred prevzatia bývalej župnej nemocnice Svetom zdravia, ktoré sa uskutočnilo v priebehu roka 2015.

Čadčianska nemocnica dosiahla okrem najnižšieho indexu transparentnosti minimum bodov aj pri indikátore reoperovanosti a druhý najnižší počet bodov v kategórii všeobecných nemocníc pri ukazovateli rehospitalizovanosť pacientov do 30 dní.

Nehodnotené nemocnice
Zverejnili rebríček najlepších nemocníc


Najčítanejšie články