Piatok, 7. október 2022. Meniny má Eliška, Elisa, zajtra Brigita.

Veľký PREHĽAD opatrení: Platí tvrdý lockdown a núdzový stav! TOTO sú pravidlá, pozor na zákaz vychádzania

Oddnes platí na Slovensku prísny lockdown.Galéria fotiek (4)
Oddnes platí na Slovensku prísny lockdown.
Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images

BRATISLAVA - Vláda včera prijala tvrdý lockdown a núdzový stav na 90 dní. Pôvodne mali byť zavedené výnimky pre zaočkovaných, no situácia je taká vážna, že aktuálne to nie je možné. Najbližšie dva týždne potrebujeme znížiť mobilitu a stabilizovať kritickú situáciu. Prečítajte si, ktoré opatrenia tomu majú pomôcť.


Sme tam, kde sme boli. A sme na tom ešte horšie, ako v druhej vlne. Tvrdé opatrenia vláda prijala najmä kvôli kritickej situácii v nemocniciach. Počet hospitalizovaných prekročil hranicu 3200 a sme na prahu humanitárnej katastrofy. Biela medicína sa takmer nevykonáva a nemocnice musia meniť ďalšie oddelenia na tie kovidové. Aké opatrenia vláda prijala a čo bude najbližšie dva týždne platiť?

VIDEO Vláda prijala tvrdý LOCKDOWN na dva týždne pre všetkých bez výnimky, platí aj zákaz vychádzania

Vláda prijala tvrdý lockdown pre všetkých

Od polnoci platí na území Slovenska tvrdý lockdown pre všetkých a to bez ohľadu na to, či ste, alebo nie ste očkovaní. Uzavreté sú takmer všetky prevádzky a obchody, okrem tých, ktoré zabezpečujú základné životné potreby, reštaurácie, hotely a pod. Slovensko sa tak opäť uzavrelo. Aktuálne zažívame najhoršiu epidemiologickú situáciu za celú pandémiu. 

VIDEO Premiér, minister zdravotníctva a hlavný hygienik o detailoch lockdownu: Rúška v školách sú opäť povinné

Okrem toho vláda prijala aj núdzový stav na 90 dní. Núdzový stav je potrebný na presun zdravotníkov v rámci jedného zariadenia, resp. medzi zariadeniami navzájom. Bez núdzového stavu nie je možné zapojiť do práce v nemocniciach vojakov ako sanitárov a uľahčí sa aj transport pacientov. Núdzový stav je potrebný aj na zavedenie zákazu vychádzania. 

Lockdown bude platiť zatiaľ dva týždne, teda do 9. decembra. Po desiatich dňoch sa majú zísť odborníci a predstavitelia vlády a vyhodnotiť situáciu. Ak bude trend aj naďalej rastúci, lockdown sa predĺži. Ak by sa situácia stabilizovala, prípadne ak by čísla mierne klesli, môže dôjsť k uvoľneniu niektorých opatrení. Premiér Eduard Heger však uviedol, že ak sa budú opatrenia uvoľňovať, tak len pre kategóriu "OP", teda pre očkovaných a tých, čo ochorenie prekonali. Čo všetko platí?

1. Platí zákaz vychádzania s výnimkami

Zákaz vychádzania platí aktuálne do 9. decembra, platí od piatej do jednej rána nasledujúceho dňa. Platí pre všetkých bez ohľadu na imunitný status, aj preto sa vo vyhláške uvádza, že prevádzky fungujú v režime základ, teda pre všetkých. Povolený je len vstup do obchodov základných životných potrieb a niektorých ďalších, ktoré definuje uznesenie aj vyhláška. 

VIDEO Hlavný hygienik Mikas: Zažívame najhoršiu epidemiologickú situáciu za celú pandémiu, ako spoločnosť a štát musíme zabrať

Výnimky zo zákazu vychádzania
> od 5:00 do 20:00:

- cesta dieťaťa, žiaka, študenta do a zo školy, týka sa aj sprievodu dieťaťa, cesta do škôlky alebo predškolského zariadenia a zamestnancov školy,
- cesta na hromadné podujatie od miesta bydliska a späť, 
- cestu na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a späť, 
- cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva (sobáš), krst a cestu späť, 
- cesta na vykonanie (PCR alebo AG) testu na ochorenie COVID-19 a späť,
- cesta na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a späť, 
- cesta osoby pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť, 
- zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska vrátane sprievodu,
- vychádzka osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska a cestu späť, 
- cesta na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie a cestu späť,
- cesta na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie a späť,
- cesta osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a späť,
- cesta za účelom individuálnej návštevy kostola a späť (individuálna pastoračná činnosť, bohoslužby sú zakázané),

> ostatné:
- cesta do a zo zamestnania okrem zamestnancov, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať svoju prácu z domu (potrebné potvrdenie od zamestnávateľa),
- cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a späť,
- cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšieho obchodu a cestu späť (esenciálne prevádzky),
- cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a späť, 
- cesta do lekárne a späť, 
- cesta na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na to odkázaný a späť, 
- venčenie do vzdialenosti 500 metrov od bydliska,
- cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cesta k veterinárovi a späť, 
- cesta na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia, 
- cesta na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť (v prípade Bratislavy sa za okres považuje územie BSK a v prípade Košíc sa za okres považuje územie okresov Košice I - IV a Košice-okolie),
- cesta na dostavenie sa pred OČTK v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť, 
- do 26. novembra 2021 cesta späť z návštevy inej domácnosti, ak táto návšteva začala pred začiatkom obmedzenia,
- cesta späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti,
- cesta na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti a späť,
- cestia na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť. 

2. Všetky prevádzky a obchody budú zavreté až na výnimky

PREVÁDZKY (ESENCIÁLNE PREVÁDZKY), ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 20:00 a môžu fungovať v režime ZÁKLAD:
- predajne potravín (vrátane ambulantného predaja),
- drogérie,
- predajne novín a tlačovín,
- výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií,
- výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení,
- prevádzky telekomunikačných operátorov
- prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,
- oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení,
- kľúčové služby,
- obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn),
- predajne obuvi,
- predajne domácich a záhradkárskych potrieb,
- nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba.

MALOOBCHODNÉ PREVÁDZKY A PREVÁDZKY POSKYTUJÚCE SLUŽBY sú uzavreté s výnimkou nasledovných, ktoré môžu fungovať v režime ZÁKLAD (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):
- liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára,
- prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky,
- lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku,
- predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
- zásielkový predaj tovarov,
- predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby,
- práčovne a čistiarne,
- čerpacie stanice,
- pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií,
- služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, 
- taxislužby (všetkým  prevádzkovateľom taxislužieb sa nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle, neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti),
- advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia,
- zberné dvory,
- služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania,
- prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,
- závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne,
- prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu.

Podmienky pre otvorené prevádzky:
- umožniť vstup a pobyt v priestoroch len s hornými dýchacími cestami prekrytými respirátorom,
- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, uvedené neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
- časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o režime OTP (ubytovacie služby).

Kapacitné obmedzenia:
- 1 osoba na 25 štvorcových metrov (neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby),
- ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník,
- kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a pod. jedálne definované vo vyhláške.

HOTELY A PODOBNÉ SLUŽBY KRÁTKODOBÉHO UBYTOVANIA:
- môžu fungovať len v režime OTP,
- môžu fungovať iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia,
- zákaz konzumácie jedál a nápojov v spoločných priestoroch (donáška do izby zákazníka povolená),
- zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú.

Veľký PREHĽAD opatrení: Platí
Galéria fotiek (4)

OBCHODNÉ DOMY: 
- otvorené v nich môžu byť výlučne esenciálne prevádzky (viď vyššie),
- musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie,
- platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov, zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou,
- povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu.

3. Povinný režim OTP na pracoviskách

Od pondelka 29. novembra bude na pracoviskách alebo v iných priestoroch zamestnávateľa zavedený povinný režim OTP. Vyhláška sa vzťahuje na zamestnancov, ako aj iných pracovníkov bez ohľadu na formu zmluvy so zamestnávateľom (napríklad živnostníci, dohodári, atď.). Povinnosť zavedenia OTP režimu sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádzajú do styku s inými osobami.

Veľký PREHĽAD opatrení: Platí
Galéria fotiek (4)

Zabezpečovanie testovania u zamestnávateľov, respektíve pomoc zamestnávateľom zo strany štátu zastrešuje ministerstvo hospodárstva. Detaily po vláde predstavil šéf rezortu Richard Sulík. Testovanie bude povinné raz za sedem dní. Tento režim by mal platiť do konca roka. "Na splnenie podmienky "testovaní", bude potrebný antigénový samotest nie starší ako sedem dní," povedal Sulík. Testovanie bude realizované priamo na pracovisku, kto bude výsledky kontrolovať, zatiaľ nie je jasné. Podľa Sulíka to nemusia byť zdravotníci, ale napríklad osoba určená zamestnávateľom. Minister nevylúčil, že v prípade ďalšieho zhoršenia pandemickej situácie sa môže interval testovania skrátiť.

Testy budú zabezpečovať zamestnávatelia a ich cena by podľa uznesenia vlády mala byť obmedzená na päť eur. Náklady za testy preplatí ministerstvo hospodárstva jednorazovo za celých päť týždňov na základe žiadosti podanej zamestnávateľom v januári budúceho roka. Presnejšie informácie budú známe po vydaní manuálu na testovanie zamestnancov rezortom hospodárstva.

4. Hromadné podujatia sú až na výnimky zakázané

Hromadné podujatia sú zakázané až na určité výnimky, ktorými sú:

Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb:
- môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce,
- zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP,
- povolené sú aj voľby.

Bohoslužby sú zakázané, povolená je len individuálna pastoračná činnosť.

Sobášne obrady a obrady krstu sú povolené maximálne do 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora).

Pohrebné obrady sú bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške.

OPATRENIA pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:
- dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu,
- zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
- v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
- zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie).

Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona, no povinný zoznam s kontaktmi zúčastnených osôb. 

Profesionálne športové súťaže (vymenované vo vyhláške) musia byť bez účasti divákov. Povinné je testovanie hráčov a členov organizačného tímu (podrobnosti vo vyhláške).

Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva.

VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE HROMADNÉ PODUJATIA:
- vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu.
- umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami, v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška,
- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia,
- povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania; organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť,
- zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov,
- často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
- hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.,  
- ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.

Všeobecné opatrenia platia pre všetky povolené HP, pričom niektoré druhy HP majú vo vyhláške stanovené ešte špecifické podmienky pre ich organizáciu.

5. Školy sa zatvárať zatiaľ nebudú, testovanie by malo byť povinné

Školy na Slovensku sa budú zatvárať ako posledné. Informoval o tom počas stredajšieho rokovania vlády minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že liberáli si uplatnili právo veta. Súhlasí s tým, aby bolo testovanie v školách povinné. Sulík povedal, že konzílium na dva týždne navrhlo zatvoriť školy a liberáli sú zásadne proti. "Uplatnili sme si právo veta. Oceňujem, že koaliční partneri rešpektujú a dodržujú koaličnú zmluvu, ktorá takéto právo veta jednotlivým stranám priznáva. My to robíme mimoriadne zriedkavo," povedal minister hospodárstva.

VIDEO Sulík k OTP režimu a školám

"Školy sa budú zatvárať ako posledné, trváme na tom, aby zostali otvorené. Súhlasíme aj s tým, aby testovanie v školách bolo povinné," povedal Sulík. Zároveň súhlasí so sprísnením režimu, ale nechce, aby sa zatvárali školy. "Nechceme vychovať generáciu nevzdelaných detí, to by bola obrovská spoločenská škoda," dodal. Minister hospodárstva poznamenal, že školy boli v predchádzajúcom období veľmi dlho zatvorené. To, že sa nezatárajú školy, nie je podľa Sulíka zodpovednosť premiéra, ale berú to na seba. Od zajtra sú v školách rúška opäť povinné. 

Konzílium odborníkov navrhlo, aby sa prezenčná výučba obmedzila na obdobie od 25. novembra do 3. decembra pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredných a vysokých škôl. Zrušiť by sa mali aj všetky mimoškolské aktivity detí. Zachovať by sa mala podľa nich len prezenčná výučba na prvom stupni základných škôl a v materských školách.

Veľký PREHĽAD opatrení: Platí tvrdý lockdown a núdzový stav! TOTO sú pravidlá, pozor na zákaz vychádzania

Viac o téme:


 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články