Piatok, 7. máj 2021. Meniny má Monika, zajtra Ingrida.

Sudcovská rada KS v Trenčíne v tom má jasno: Nová súdna mapa spomalí konania a zvýši výdavky

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: gettyimages.com
27.02.2021 11:09

BRATISLAVA - Nová súdna mapa prinesie spomalenie súdnych konaní. Občanom, podnikateľom i štátnym orgánom sa zvýšia výdavky. Zdôrazňuje to Sudcovská rada Krajského súdu (KS) v Trenčíne v pripomienkach k návrhu novej súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti. Informoval o tom hovorca KS v Trenčíne Roman Tarabus.


Sudcovia upozorňujú, že implementácia reformy by sa po personálnej, materiálnej a finančnej stránke dotkla tiež polície, prokuratúry, úradov práce, advokátov, exekútorov či notárov. „Navrhovanými zmenami sa nepochybne zníži dostupnosť súdov pre občanov, najmä pre tých najchudobnejších,“ dodali. Zároveň je podľa nich v súčasnosti predpoklad nárastu žalôb podnikateľov voči štátu o náhradu škody. „V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou a jej ekonomickými dopadmi, najmä na podnikateľskú sféru, sa nejaví ako prezieravé presúvať obchodnoprávnu agendu len na päť okresných súdov a tri odvolacie krajské súdy,“ spresnili.

Upozorňujú aj na zvýšené nároky na cestovanie sudcov. „Čas sudcu strávený pri takomto cestovaní ide na úkor času stráveného na štúdium ďalších vecí, pri vypracovávaní rozhodnutí, príprave pojednávaní, a teda dopad na rýchlosť konaní bude z tohto pohľadu negatívny,“ upozorňuje sudcovská rada. Sudcovia vyčítajú ministerstvu aj absenciu odbornej a celospoločenskej diskusie, ktorá by mala predchádzať „takejto závažnej zmene v systéme a fungovaní súdov“. Nová súdna mapa bola podľa nich pripravovaná za zatvorenými dverami a neboli rešpektované odporúčania Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ), aby bola reforma súdnictva uskutočňovaná vždy v spolupráci a so súhlasom sudcov.

V rámci reformy považuje rada za prínosné úvahy o zrušení niektorých menších okresných súdov, prehodnotenie kauzálnej príslušnosti súdov v niektorých veciach alebo aj úplné osamostatnenie správneho súdnictva. Ako alternatívu navrhovaným trom odvolacím súdom ponúka model, keď by v odvolacom konaní bolo príslušných viacero krajských súdov, sídelne najbližších okresnému súdu. „Softvér elektronickej podateľne by tak vyberal z väčšieho počtu senátov viacerých krajských súdov, zabezpečená by bola špecializácia sudcov, rovnomerné zaťaženie sudcov a tiež ministerstvom spravodlivosti komunikované pretrhanie korupčných väzieb v súdnictve,“ doplnili.

Reforma predpokladá, že spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove.

Nová súdna mapa zníži dostupnosť súdov pre obyvateľov, hovorí ZMOS 

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tvrdí, že navrhované zmeny súdnej mapy znížia dostupnosť súdov pre obyvateľov. V tejto súvislosti adresovalo rezortu spravodlivosti zásadnú pripomienku. Združenie preferuje zriadenie pracovnej skupiny z členov miest a obcí s cieľom dosiahnutia konsenzu vo vzťahu k dostupnosti spravodlivosti, sociálnym aspektom a vytvoreniu územných obvodov súdov so zohľadnením územnosprávneho členenia SR. Informoval o tom hovorca ZMOS Michal Kaliňák. Zduženie nesúhlasí s tvrdením, že nové súdne obvody sú navrhované aj na základe prirodzených spádových a kultúrnych regiónov. „Niet pochýb, že navrhovanými zmenami sa zníži dostupnosť súdov pre obyvateľov, predovšetkým pre sociálne slabšie vrstvy, ktoré sú najčastejšie účastníkmi súdnych konaní,“ argumentuje hovorca. Podotkol, že dôvodová správa reformy neuvádza žiadne konkrétne dôvody, prečo navrhované nové súdne obvody nekopírujú aktuálne územnosprávne členenie SR.

Ak by návrh prešiel v tejto podobe, niektoré navrhované okresné súdy budú mať podľa združenia rozlohu ako aj počtom obyvateľov značne veľké obvody zložené z viacerých okresov. Ako príklad uvádza Senicu, Žilinu a Nové Mesto nad Váhom. Materiál podľa Kaliňáka neposkytuje odpoveď, prečo sú navrhované iné územné obvody krajských a správnych súdov. „Argumentácia o dostupnosti pre obvody správnych súdov si protirečí s argumentáciou o dostupnosti krajských súdov,“ dodal. ZMOS sa ohradzuje aj voči tvrdeniu, že občania prichádzajú so súdom do styku priemerne len jeden či dvakrát za život. „Občania prichádzajú do kontaktu so súdmi nielen ako samotní účastníci konania, ale aj ako svedkovia, a to pri vybavovaní takmer každej agendy, napríklad v civilnom konaní je aj povinnosťou účastníka takéhoto svedka pre súdne konanie aj osobne zabezpečiť na jeho vypočutie,“ zdôraznil.

Ďalej vyhlásil, že v návrhu reformy absentuje zohľadnenie sociálneho aspektu, ako aj ďalších vplyvov na menej rozvinuté regióny a okresy. „Je preto na mieste istá obava, že zrušením niektorých okresných súdov alebo ich transformáciou na detašované pracoviská so sídlom v inom meste sa spustí lavína ďalších zmien a že reforma súdnej mapy odštartuje sériu reforiem napríklad v prokuratúre, polícii,“ poznamenal. Môže to podľa jeho slov spôsobiť a prehĺbiť úpadok v menej rozvinutých okresoch.

Rezort spravodlivosti avizoval, že hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove.


Nástroje k článku


ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články