Streda, 29. jún 2022. Meniny má Peter, Pavol, Petra, zajtra Melánia.

Akciový leták vs. realita: Inšpekcia vykonala celoslovenskú kontrolu, tieto obchody klamali vo veľkom!

Ilustračné fotoGaléria fotiek (3)
Ilustračné foto
Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA – Predvianočné megazľavy, výpredaje, či vábivé letákové akcie vedia byť poriadne klamlivé. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zistila, že v minulosti boli akciové ponuky často spájané s nekalými obchodnými praktikami predávajúcich voči spotrebiteľom. Išlo najmä o nedodanie akciových výrobkov do konkrétnej prevádzkarne, nedostupnosť akciových výrobkov počas prvého dňa akcie či zlý výpočet deklarovanej zľavy. Preto bola vlani vykonaná rozsiahla kontrola, ktorej cieľom bolo overiť dodržiavanie povinností predávajúcich počas výpredajových akcií a cenových zliav. Výsledky, ktoré SOI zverejnila 25. mája, vás zarazia.


SOI vykonala počas mesiacov november až december 2017 celoslovenskú kontrolu, počas ktorej sa inšpektori SOI zamerali najmä na dodržiavanie rozsahu výrobkov deklarovaných predávajúcim na akciovom letáku či katalógu v čase prebiehajúcej akcie, správnosť údajov o výške percentuálnej zľavy, správnosť informácie o výške pôvodných cien výrobkov, poskytovanie informácií o pôvodnej a akciovej cene a na správnosť účtovania cien výrobkov.

Spotrebitelia sa neustále sťažujú na chýbajúci tovar v akcii

Dostupnosť výrobkov, ktoré majú byť v ponuke počas celého trvania výpredajovej akcie či do vypredania zásob, je jedným z najčastejšie sa opakujúcich nedostatkov, na ktoré spotrebitelia vo svojich podnetoch poukazujú.

Pretrvávajúce nedostatky v tejto oblasti potvrdili aj kontrolné zistenia (s výnimkou Žilinského a Trenčianskeho kraja, v ktorých nedostatky zistené neboli).

Z výsledkov kontroly je zrejmé, že najviac nedostupných výrobkov, ktoré boli uvedené v akciovom letáku, zistili inšpektori SOI v Banskobystrickom kraji (90 výrobkov z celkového počtu 879 kontrolovaných akciových výrobkov). Najmenej nedostupných výrobkov bolo identifikovaných v Bratislavskom kraji (2 nedostupné výrobky z počtu 615 kontrolovaných akciových výrobkov).

Obchodné subjekty, v ktorých boli zistené nedostatky

Kaufland v Hlohovci ponúkal v reklamnom letáku 228 druhov výrobkov, 16 druhov bolo v akciovej ponuke. Kontrolóri však zistili, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nenachádzali dva druhy akciových výrobkov, ktoré neboli na prevádzkareň vôbec dodané.

V Coop Jednote v Dunajskej Strede bolo prekontrolovaných 225 druhov výrobkov, pričom v deň začatia akcie sa v ponuke pre spotrebiteľa nenachádzalo 42 druhov výrobkov, uvedených v platných akciových letákoch. Chýbajúce výrobky neboli prevádzkarni do času kontroly dodané.

Rovnako pohorela aj Jednota v Žarnovici, kde v deň začatia akcie chýbalo sedem druhov výrobkov.

V Jednote v Sklených Tepliciach nebolo do dňa kontroly dodaných 6 výrobkov z prekontrolovaných 20 výrobkov, nachádzajúcich sa v akciovej ponuke.

V potravinách Kamka v Malých Zlievciach do dňa kontroly nebolo dodaných 11 výrobkov z prekontrolovaných 20 výrobkov.

Inšpektori prekontrolovali aj košickú predajňu Okay, pričom zistili, že 9 výrobkov propagovaných v reklamnom letáku nebolo do predajne vôbec dodaných.

Inšpektori SOI ďalej zistili, že v košickom supermarkete Labaš sa jeden akciový výrobok nenachádzal na predajnej ploche a kontrolou skladovej evidencie bola zistená jeho nedostupnosť pre spotrebiteľa od začiatku aj počas akcie.

V potravinách Klas v Košiciach bolo zistené, že výrobky Teekanne Collection Magic 4 druhy po 55,5 až 67,5 gramov sa na predajnej ploche nenachádzali a kontrolou skladovej evidencie bola zistená ich nedostupnosť od začiatku akcie a počas akcie.

V lekárni Dr. Max 10 v Košiciach v čase kontroly nebolo dodaných 6 druhov výrobkov (tieto neboli ani súčasťou skladových zásob). V rovnakej lekárni s číslom 28 v Košiciach v čase kontroly neboli dodané 2 druhy výrobkov (tiež neboli súčasťou skladových zásob). Lekárni Dr. Max v Spišskej Novej Vsi neboli dodané 4 druhy výrobkov (ani tie neboli súčasťou skladových zásob).

Inšpektori v hypermarkete Tesco v Zlatých Moravciach zistili, že 3 druhy výrobkov neboli v deň začatia akcie v ponuke pre spotrebiteľa dostupné a neboli do prevádzkarne dodané ani do dňa výkonu kontroly.

V predajni Planeo Elektro v Nitre sa v deň začatia akcie nenachádzal 1 druh výrobku uvedený v platnom akciovom letáku. Výrobok nebol do predajne dodaný ani do dňa výkonu kontroly.

V prešovskom Merkury Markete bolo počas kontroly zistené, že ku dňu začatia akcie neboli dodané 4 druhy výrobkov uvedené v platnom akciovom letáku.

Slovenská obchodná inšpekcia varuje
Galéria fotiek (3)
Zdroj: gettyimages.com

Klamlivá percentuálna zľava

Čo sa týka správnosti údajov o výške percentuálnej zľavy a jej vyčíslenia, pochybenia zo strany predávajúcich boli zistené len v Bratislavskom, Žilinskom a Košickom kraji. Najčastejším nedostatkom bolo nesprávne vyčíslenie percentuálnej zľavy akciových výrobkov.

Vo všetkých troch krajoch zistili inšpektori nedostatky u 6 druhov výrobkov.

Calzedonia v bratislavskom Poluse z celkového prekontrolovaného počtu 25 druhov výrobkov nesprávne vyčíslila výšku percentuálnych zliav u 6 druhov výrobkov.

V potravinách Labaš v Michalovciach a Košiciach nebola správne uvedená deklarovaná cena po zľave. V košickom supermarkete Klas bolo zistené, že pri 2 druhoch výrobkov nebola správne uvedená konečná cena po deklarovanej zľave z pôvodnej ceny. Nesprávne uvedené ceny boli v neprospech spotrebiteľov.

V súlade pôvodných cien s cenovou evidenciou neboli zistené žiadne nedostatky.

Najväčšie nedostatky týkajúce sa cien boli zistené v Banskobystrickom a Trnavskom kraji

Slovenská obchodná inšpekcia uviedla, že z výsledkov kontrolnej akcie vyplýva, že nedostatky týkajúce sa súladu medzi cenami výrobkov uvedenými na cenovkách, v akciových letákoch a cenovej evidencii boli zistené len v dvoch krajoch, a to v Banskobystrickom a Trnavskom kraji.

V Trnavskom kraji sa nesúlad cien týkal 7 druhov výrobkov, v Banskobystrickom kraji inšpektori zistili rozpory medzi cenami uvedenými na cenovke, v akciovom letáku a cenovej evidencii u 10 druhov výrobkov.

V OBI v Trnave bol počas kontroly zistený jeden nedostatok výrobku, u ktorého cena vedená v cenovej evidencii bola vyššia ako predajná cena uvedená na cenovke a v aktuálnom letáku.

Inšpektori SOI konštatovali, že v Coop Jednote v Dunajskej Strede bol nesúlad cenovej informácie u 6 druhov výrobkov. V prípade 2 výrobkov bola cena na cenovke a v cenovej evidencii vyššia ako cena deklarovaná v letáku, v 4 prípadoch bola cena uvedená na cenovke vyššia ako v cenovej evidencii a v letáku.

Vo zvolenskej Jednote bola pri kontrole jedného druhu výrobku zistená nesprávna akciová cenovka v porovnaní s cenou v cenovej evidencii. Cena, uvedená v cenovej evidencii bola vyššia ako akciová cena uvedená na cenovke k výrobku.

V potravinách Terno v Banskej Bystrici bol zistený nesúlad informácie o predajnej cene na cenovke v porovnaní s cenou v akciovom letáku a v cenovej evidencii u 9 druhov výrobkov.

Slovenská obchodná inšpekcia varuje
Galéria fotiek (3)
Zdroj: gettyimages.com

Cieľom kontrolnej akcie bolo komplexné preverenie povinností predávajúceho, súvisiacich s predajom výrobkov za dohodnuté ceny.

Označovanie výrobkov predajnou a jednotkovou cenou a samotné poskytovanie informácií o cene predávaného výrobku je podstatným prvkom, umožňujúcim spotrebiteľovi prijať kvalifikované rozhodnutie o kúpe výrobku.

Kontrolná akcia preukázala niekoľko nedostatkov súvisiacich s poskytovaním informácií o cene predávaného výrobku. Kým v Trenčianskom, Žilinskom a Nitrianskom kraji neboli nedostatky zistené, v Bratislavskom kraji bola zistená chýbajúca cenová informácia u 13 druhov výrobkov, v Trnavskom kraji inšpektori SOI konštatovali chýbajúcu informáciu o predajnej cene u 13 druhov výrobkov a informácia o jednotkovej cene nebola uvedená u 21 druhov výrobkov. V Banskobystrickom kraji chýbala informácia o predajnej cene u 22 druhov výrobkov a akákoľvek cenová informácia absentovala u 3 druhov výrobkov. Inšpektori v Košickom kraji zistili nesprávnu jednotkovú cenu u 16 druhov výrobkov, v Prešovskom kraji nebolo jednotkovou cenou označených 7 druhov výrobkov.

Nedostupnosť akciových produktov bola preukázaná len v Trnavskom kraji.

Lidl predával výrobky aj napriek informácii, že už nie sú v predaji

Spoločnosť Lidl pred začatím kontrolnej akcie spustila reklamnú akciu s názvom "Máme vlastné značky, máme vlastné ceny". Táto akcia bola predmetom viacerých podaní, v ktorých pisatelia poukazovali najmä na nedostupnosť akciových produktov.

V Košickom kraji bolo zistené, že napriek informácii uvedenej na akciovom letáku v znení "Produkt nie je možné zakúpiť si v sieti predajní Lidl Slovensko" sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádzali dva druhy výrobkov, na ktoré sa táto informácia priamo vzťahovala, a to cukrovinka After Eight Nestlé 200 gramov Mint Chocolate Things a mliečny výrobok Müller mliečna ryža Riso škorica 200 gramov.

Inšpektori SOI vo všetkých kontrolovaných subjektoch, v ktorých zistili nedostatky, spísali inšpekčné záznamy. Týmto subjektom boli taktiež uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Zároveň boli inšpektorátmi SOI pripravené podklady pre začatie správnych konaní o uložení postihu vo vzťahu k tým podnikateľským subjektom, u ktorých bolo preukázané porušenie platných právnych predpisov v dozornej pôsobnosti SOI.

 „K najčastejším nedostatkom opakujúcim sa vo všetkých krajoch bola nedostupnosť deklarovaných akciových produktov. Vo viacerých krajoch sa vyskytol nesúlad medzi cenou výrobku, uvedenou na akciovom letáku a cenou uvedenou v cenovej evidencii (prípadne na cenovke),“ uviedla inšpekcia, ktorá zdôraznila, že vzhľadom na rôzne akciové ponuky, výpredaje a zľavy je potrebné, aby si predávajúci uvedomili zodpovednosť za prezentované informácie v nadväznosti na rozsah skutočnej ponuky akciových výrobkov.

Kontrolórov prekvapili aj nedostatky v označovaní textilných výrobkov informáciami o ich materiálovom zložení, ktoré v mnohých prípadoch neboli uvedené v slovenskom jazyku.

Viac o téme:


 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články